Uprava

UPRAVA

 Upravu Udruženja čine roditelji djece oboljele i liječene od raka sa područja cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

 

SKUPŠTINA

Atifa Buldić-Bešićpredsjednica Skupštine

Skupština je najviši organ Udruženja.

Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi i članice Udruženja i održava se jednom godišnje.

 

 

UPRAVNI ODBOR

Advija Arslan, predsjednica
Džemil Špago, potpredsjednik Nejla Burilović, član
Sanela Bostandžija Halilović, član Elma Hasanspahić, član
Zijad Hodžić, član Hivzija Kalić, član

Upravni odbor Udruženja nadležan je za upravljanje imovinom Udruženja, te radi na podizanju mjera zaštite interesa i rada Udruženja.

 

NADZORNI ODBOR 

Muvedeta Nizić, član Amira Buljubašić, član
Mirela Hamidović, član

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad pravilnom primjenom Zakona, Statuta i općih akata Udruženja, a naročito nadgleda materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja.

 

SUD ČASTI 

Članovi Suda časti su ljekari sa Hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike KCUS u Sarajevu
Prof. Dr. Edo Hasanbegović Mr. Dr. Senada Mehadžić