Kutak za roditelje

KUTAK ZA RODITELJE

Korisni savjeti i usluge za naše članove

  • Svaki roditelj, po dobijanju prvog otpusnog pisma, može se obratiti nadležnoj službi u Centru za Socijalni rad općine prebivališta radi ostvarivanja prava na invalidninu i tuđu njegu, te uvećani dječiji dodatak
  • Svaki roditelj, nakon uspostavljanja dijagnoze, može se obratiti općinskom načelniku i općinskom vijeću u općini prebivališta radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
  • Svaki roditelj, koji ostvari pravo na invalidninu, ima pravo da podnese zahtjev kod nadležnog MUP-a za povlaštenu parking kartu za osobe sa invaliditetom


USLUGE UDRUŽENJA

  • Nutricionističko savjetovanje (pravilna ishrana tokom i nakon liječenja)
  • Individualna terapija i psihoterapija
  • Fizioterapija uz saglasnost i preporuku ljekara
  • Fond za socijalnu pomoć
  • Stipendije za mlade izliječene od raka – mladiCe
  • Fond za lijekove, pomagala i medicinsku opremu

 

Kontakt:

Jasna Vatreš, dipl. socijalna radnica jasna.vatres@srcezadjecu.ba  
Aldina Selimagić-Šljivo, dipl. psiholog aldina.sljivo@srcezadjecu.ba  
Sabina Duman, dipl. pedagog/psiholog u Tuzli sabina.duman@srcezadjecu.ba 

Harun Šabić, volonter volonter@srcezadjecu.ba (izmještanje na liječenje u inostrantsvo)
Ajla Nizić, predstavnik mladiCa mladice@srcezadjecu.ba

 

LISTA REFERENTNIH KLINIKA U INOSTRANSTVU

Naziv klinike Grad Država Specijalnost
Krankhaus der Stadt Dornbirn Donbirn Austrija  
AKH General Hospital of the City of Wien  Beč Austrija  
Salzburg Landesklinike Salzburg Austrija  
LKH University Clinic Graz Graz Austrija Centar za rak
Saint Luc Bruxelles Belgija  
Institute Jules Borden Bruxelles Belgija  
Institute for cancer Bruxelles Belgija Institut za rak
Assistance Publique – Hôpitaux de Paris Paris Francuska  
Hôpital Claudius Régaud - Institut Curie Paris Francuska Centar za rak 
The UNICANCER Group Paris Francuska Mreža od 20 komprehensivnih centara za rak 
Institut Gustave Roussy Villejuif Cedex Francuska Europski centar za rak
Universitätsklinikum Ulm Ulm Njemačka Komprehensivni centar za rak 
Universitätsklinikum Heidelberg Heidelberg Njemačka Pedijatrijska onkologija - tumori mozga, anemije, transplatacija matičnih ćelija
Asklepios Klinik Hamburg Njemačka  
Universitätsklinikum Hamburg Hamburg Njemačka Pedijatrijska hematologija i onkologija
Klinikum rechts der Isar
der Technischen Universität München 
München Njemačka Neuro-Kopf-Zentrum (Centar za neuroonkologiju)
Istituto ortopedico Rizzoli Bologna Italija Uža specijalizacija - osteosarkom
Istituto oncologico Veneto Venezia Italija Institut za onkologiju
Azienda Ospedaliera di Padova Padova Italija Uža specijalizacija - transplantacije organa
Istituto Nazionale dei Tumori Milano Milano Italija Nacionalni institut za tumore
Istituto Neurologico Carlo Besta Milano Milano Italija Neurološki institut

Lista referentnih klinika za liječenje raka kod djece je informativne prirode. Prije konsultacija sa navedenim klinikama obratite se svom liječniku ili nekom od članova Udruženja.