Vijesti

Otvorena Roditeljska kuća Tuzla

  • 10.06.2024.

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ završilo je projekat izgradnje druge Roditeljske kuće na području FBiH, kroz koju pruža smještaj, psihosocijalnu podršku, ali i pomoć tokom teškog procesa liječenja djece oboljele od raka. Roditeljska kuća je više od pukog smještaja. Ona je drugi dom, utočište i mjesto gdje teško oboljela djeca imaju priliku boraviti u porodičnoj atmosferi zajedno za svojim roditeljima, braćom i sestrama tj. porodicom.

Imam samo jednu želju!

  • 11.03.2024.

Za djecu oboljelu od raka i njihove porodice svaki dan je izazovan te kroz susret sa višeslojnim problemima potrebno je dosta podrške, kako bi došli do konačnog cilja – izlječenja njihovog djeteta.

Upravo s tim ciljem počinjemo novu kampanju pod sloganom „Imam samo jednu želju“, kako bismo skrenuli pažnju društvene zajednice na važnost podrške oboljeloj djeci i njihovim porodicama, ali i kako možemo doprinijeti čak i kao pojedinci.

Kampanja će najprije imati za cilj podići svijest o problemima djece oboljele od raka i njihovih porodica, ali je i fundraising kampanja.

NOVO IZDANJE BILTENA

  • 21.02.2024.

Svake godine, na Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka - 15. februar, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka izdaje godišnji bilten sa osvrtom na postignuća u prethodnoj godini. Na kraju stranice preuzmite, u PDF formatu, 13. izdanje biltena za 2023./2024. godinu.