Mi i medicinska zajednica

Zajedno stvaramo bolje uslove liječenja

 

Dobra i funkcionalna saradnja, sa cjelokupnom medicinskom zajednicom, jedan je od preduslova uspjeha naših aktivnosti. U našim projektima, pedijatrijske klinike i hematoonkološka odjeljenja u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, redovno su uključeni u formi partnera ili savjetodavaca, te na taj način osiguravamo put ka ozdravljenju svoj djeci sa malignim oboljenjima. Građenjem čvrstih mostova između medicinske zajednice i Udruženja, osnažujemo i gradimo puteve u bolju budućnost oboljeloj djeci.

Već dugi niz godina, veoma uspješno surađujemo sa Hematoonkološkim odjelom Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, i veliki broj naših projekata realizovan je, upravo, uz njihovu podršku i saradnju.

Također, sa Odjeljenjem za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti Univerzitetsko Kliničkog centra Tuzla, kroz izuzetnu saradnju na projektu psihosocijalne podrške pacijentima, roditeljima i medicinskom osoblju, te projekat izgradnje Roditeljske kuće u Tuzli, i druge projekte, bilježimo fantastčne rezultate i napredak u liječenju djece sa malignitetom.

Neki od naših strateških ciljeva su definicija i razvoj saradnje sa primarnim nivoom zdravstvene zaštite,  osobljem lokalnih domova zdravlja i bolnica, s ciljem unapređenja ovog sektora koji je prva stepenica ka pravovremenom uspostavljanju dijagnoze i boljim prognozama liječenja.