Psihosocijalna pomoć i podrška

PSIHOSOCIJALNA POMOĆ I PODRŠKA

Pomažemo SRCEM

 

Borba sa rakom je izrazito teška i isrpljujuća kako za dijete tako i za cijelu porodicu. Samo saopštavanje dijagnoze predstavlja svojevrstan šok, koji u momentu mijenja život cijele porodice.

Neizvjesnost, promjena životnih navika, susret s bolničkom sredinom, bolovi i strahovi, nerazumijevanje bolesti i ostale popratne pojave - predstavljaju izazove koji iziskuju skoro nadljudsku psihičku stabilnost. Zbog svega toga, emotivna i psihosocijalna podrška djeci i njihovim porodicama naš je prioritet, koji je po važnosti, odmah iza kvalitetnog liječenja.

Naš program psihosocijalne podrške rezultat je dugogodišnjeg rada i iskustva s oboljelom djecom i njihovim porodicama. Fokusirajući se na njihove emocionalne, psihofizičke i socijalne potrebe, nastojimo ne gubiti iz vida ono što smatramo najvrijednijim - da iza tih potreba uvijek stoje ljudska bića koja su u teškoj životnoj situaciji i kojima je prijateljsko razumijevanje najpotrebnije. Svaki dan se trudimo pružiti im snagu u vrijeme dvoumljenja, utjehu za vrijeme tuge, momente radosti onda kad im je sreća najpotrebnija.

Program psihosocijalne podrške podrazumijeva kontinuirano praćenje djeteta od samog uspostavljanja dijagnoze i kroz sve faze bolesti. Kroz kreativne radionice koje realizujemo na Hematoonkološkom odjeljenjima i Roditeljskoj kući, trudimo se normalizirati dječiju svakodnevnicu narušenu malignim oboljenjem.

Roditeljima svakodnevno pružamo podršku kroz savjetovanja i neformalne razgovore “uz šoljicu kafe”, i okupacione radionice s našim psihologom i socijalnim radnikom. Roditeljima i djeci dostupne su i individualna i grupna terapija te psihoterapija.

Međutim, duboko svjesni činjenice da podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama gotovo uvijek znači i konkretnu materijalnu pomoć, oformili smo Fond za pomoć socijalno ugroženim porodicama, kao i Fond za nabavku lijekova. Pristup ovim fondovima je regulisan Pravilnikom o dodjeli sredstava i na raspolaganju je svim našim korisnicima koji su redovni članovi Udruženja.

Pored navedenog, tokom liječenja i u okviru programa psihosocijalne podrške, nudimo i usluge fizioterapije za djecu oboljelu od raka, uz prethodno savjetovanje sa medicinskim osobljem hematoonkoloških odjeljenja; pomoć pri izmiještanju djece na liječenje van BiH; prevod dokumentacije, te individalno i grupno savjetovanje.

Konstantno radeći na tome da proširimo spektar naših psihosocijalnih usluga, u 2017. godini pokrenuli smo projekat Moja kosa, tvoja kosa, u sklopu kojeg se vrši izrada medicinskih perika od prirodne kose za djecu iz Bosne i Hercegovine koja imaju privremeni ili trajni gubitak kose zbog liječenja ili bolesti. Projekt ima za cilj da psihološki osnaži djecu i mlade usljed šoka od gubitka kose, da im ojača samopouzdanje i da im olakša povratak u škole i matičnu sredinu nakon liječenja, gdje se neće osjećati drugačije i marginalizirano.

 

PODRŽITE NAŠE PROGRAME PSIHOSOCIJALNE POMOĆI

 

NAŠI PROJEKTI

 

Godina Projekti u toku Donator / Partner
u toku Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj i liječenoj od raka i njihovim roditeljima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
u toku Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBIH
u toku Moja kosa tvoja kosa Swiss Development Coordination/Švicarska Ambasada u BiH
u toku Psihosocijalna podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama - angažman psihologa Nedim Čopra, Švicarska
Godina Realizovani projekti Donator / Partner
2016. Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka Međunarodna Agencija za Atomsku Energiju (IAEA), Beč
2016. Psihosocijalna podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama - angažman psihologa Asocijacija A.E.A.L.
2015. Psihosocijalna podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama - angažman psihologa Asocijacija A.E.A.L.
2016. Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima Ministarstvo za rad i socijalnu politiku FBIH
2016. Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj i liječenoj od raka i njihovim roditeljima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
2015. Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj i liječenoj od raka i njihovim roditeljima Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo
2014. Manje boli kad smo uz njih Općina Centar
2015. Usrećimo ih - Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima In fondacija - Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH
2014. Usrećimo ih - Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima In fondacija - Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH
2013. Usrećimo ih - Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima In fondacija - Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH
2012. Usrećimo ih - Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima In fondacija - Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH
2013.  Usrećimo ih - Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima The NATO Charity Bazar 
2012 Psihosocijalna podrška djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima Johnson&Johnson
2012 Psihosocijalna podrška oboljeloj djeci i njihovim porodicama - angažman psihologa Merck Sharp & Dohme IDEA AG

 

Za detaljne informacije vezane za naš program psihosocijalne pomoći i podrške, molimo kontaktirajte:

Jasna Vatreš, socijalna radnica jasna.vatres@srcezadjecu.ba

Aldina Selimagić-Šljivo, psiholog aldina.sljivo@srcezadjecu.ba

Nermina Ćuzović, projektni koordinator nermina.cuzovic@srcezadjecu.ba