Fond za nabavku lijekova

FOND ZA NABAVKU LIJEKOVA, POMAGALA I MEDICINSKE OPREME

 

  • Nabavka lijekova koji nisu na esencijalnoj listi a preporučeni su od strane ljekara za liječenje
  • Nabavka i ustupanje na korištenje medicinskih pomagala (invalidska kolica, štake, proteze, mobilna boca za kisik, maske, medicinske perike)
  • Nabavka medicinske opreme za potrebe pedijatrijskih hematoonkoloških pacijenata

 

Prava iz ovog Fonda ostvaruju se na osnovu Pravilnika o nabavci lijekova, pomagala i medicinske opreme za djecu tokom i nakon liječenja na Hematoonkološkim odjeljenjima, kojeg Udruženje donosi i usvaja svake godine. Za sve informacije i ostvarivanje prava iz ovog Fonda, možete se obratiti socijalnom radniku Udruženja, Jasni Vatreš na 033 215 416 ili 062 347 395.

 

TRENUTNE POTREBE FONDA

 

  • Mobilni ultrazvuk sa pedijatrijskim sondama
  • Pacijent monitor za praćenje vitalnih funkcija
  • Dozator za kisik
  • Dezinfekciona sredstva

 

PODRŽITE RAD FONDA ZA LIJEKOVE, POMAGALA I MEDICINSKU OPREMU