Naši partneri

Igrajte ključnu ulogu u pomaganju djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama

 

Naši partneri, donatori i prijatelji ključni su dio naše priče o pružanju brige i pomoći djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama, bilo da se radi o poboljšanim zakonima, novčanim sredstvima, donacijama robi i uslugama ili volontiranju. Mi gradimo ove prijateljske mostove kako bi naši partneri i donatori postigli svoje ciljeve, a mi se približili našoj misiji pružanja aktivne, trajne i cjelovite podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim najblližima.

 

NAŠI STRATEŠKI PARTNERI

Institucije i organizacije koje svojim strateškim i programskim opedjeljenjem doprinose ostvarivanju jednakih prava djece oboljele od raka i njihovih najbližih. Sa našim strateškim partnerima aktivno radimo na kreiranju i razvoju politika pomoći i podrške našim malim pacijentima i podizanju standarda u pedijatrijskoj onkologiji i rehabilitaciji.