Trenutak...

Vijesti

Jedanaesto izdanje Biltena je tu!

Svake godine, na međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka - 15. februar, Udruženje izdaje godišnji bilten sa osvrtom na postignuća u prethodnoj godini. Na kraju stranice preuzmite bilten za 2021/2022. godinu u PDF formatu. 

11. Bilten