Trenutak...

Događaji

Liječenje raka u Europi: preko granica - ECCO samit 2019

Europski samit o raku ECCO 2019 održaće se od 12. do 14. septembra 2019. u Bruxellesu, Belgija, i okupit će svjetske vođe u liječenju raka, istraživanja, zagovaranja pacijenata i javno-privatnog sektora na jedinstvenom forumu s više zainteresiranih strana. Tema drugog izdanja samita ECCO-a je: Evropska briga o raku: Preko granica

Postizanje vizije 70:35 za rak - 70% dugoročnog preživljavanja za sve oboljele od raka u cijeloj Europi do 2035. godine - zahtijeva rušenje granica u liječenju raka: između zemalja, profesija, sektora i zainteresiranih strana.

Europski samit o raku za 2019. godinu će:
- Razmatrati vodeće ideje o postizanju poboljšanja u liječenju raka
- Odrediti konsenzusne rezolucije za poboljšanje zdravstvenih sistema
- Odlučiti o akcijskom planu daljnjeg djelovanja kako bi se osiguralo da se ideje pretvore u politike koje će utjecati na svakodnevnu kliničku praksu

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka, na ovogodišnjem europskom samitu o raku u Bruxellesu, predstavljaće Lejla Kamerić - savjetnica Udruženja.