Moja kosa, tvoja kosa

MOJA KOSA, TVOJA KOSA

Centimetri kose za kilometre sigurnih koraka

Kao organizacija koja radi sa djecom i omladinom oboljelom od raka od 2003. godine susretali smo se sa različitim problemima i izazovima u tretiranju gubitka kose i nabavke medicinskih perika (ortopedskih pomagala) za naše male pacijente.

Zavod za zdravstveno osiguranje u Federaciji BiH ne pokriva troškove ovakve vrste medicinskog pomagala bez obzira na dob, spol ili medicinsku dijagnozu a domaći i međunarodni privatni osiguravatelji tretiraju ovakva pomagala različito od slučaja do slučaja.

Drugi izazov sa kojim smo se suočili je opći nedostatak vlasuljara budući da vlasuljarski zanat u Bosni i Hercegovini na izdisaju zbog izbacivanja vlasuljarske prakse i kurikuluma iz srednjoškolske obuke za frizere i opće neupućenosti mladih ljudi u ovakav vid obuke i posla.

Prvi segment projekta ima za cilj poboljšanje emocionalnog i psihičkog zdravlja hematoonkoloških pacijenata, te reintegraciju ranjivih skupina u porodicu, školu i širu zajednicu obezbjeđivanjem medicinskih perika. Perike iz radionice Udruženja dostupne su, potpuno besplatno, svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose kako bi vratilo samopouzdanje i uspješno se uklopilo u svoju matičnu sredinu.

Drugi segment projekta ima za cilj uspostavljanje vlasuljarske radionice i obuku za certificiranog vlasuljara, s ciljem edukacije sljedeće generacije vlasuljara i revitalizacije vlasuljarskog zanata u Bosni i Hercegovini koji je na izdisaju. Radionica za izradu perika i obuku vlasuljara otvorena je 30.11.2017 a desetomjesečna obuka za vlasuljara započela je 01.12.2017. Obuku vodi Jasmina Hadžić Ajanović, glavni majstor-vlasuljar Kamernog Teatra 55. Odabrano je 12 polaznika koji će tokom desetomjesečne obuke sticati vlasuljarske vještine i, na kraju kroz završni rad, steći zvanje certificiranog vlasuljara. Prostor radionice i specijalizirana oprema prilagođeni su procesu pripreme i izrade perika od prirodne, ljudske kose.

Treći segment projekta ima za cilj samoodrživost vlasuljarske radionice i proširivanje usluga na sve osobe koje su pretrpile ili trpe gubitak kose, te široj javnosti u BiH, regionu i unutar naše krovne organizacije Childhood Cancer International na nivou Europske Unije.

Do sada smo uručili 38 perika. Najmlađa korisnica ima 3 godine, a najstarija 18 godina

Prva javna kampanja doniranja kose za potrebe dječijih perika održana je u Sarajevo City Centru, 15. februara 2017. godine na međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka. U 2018. godini održane su kampanje u Tuzli, Bihaću, Vitezu, Tešnju, Zenici, Banja Luci i Mostaru (29.09). Za kraj 2018. godine smo planirali kampanju u Sarajevu.

Ovim putem se zahvaljujemo svih građanima, velikim i malim, na doniranoj kosi koja nam pristiže iz svih kutaka Bosne i Hercegovine i svijeta.

 

UPUTE ZA ŠIŠANJE i DONIRANJE

 

NAKON ŠTO DONIRATE KOSU...

...Vaša kosa se evidentira i sortira, a potom dezinficira procesom kuhanja, tretira šamponom i regeneratorom, te ispire mlakom vodom. Nakon toga se dva dana suši na zraku.

Na kraju se kosa klasira, češlja i slaže po dužinama, boji i kvaliteti. Svaki rep se koncem sveže na vrhu, na glavi repa. Ovako pripremljena kosa se koristi za izradu perike.

Izrada jedne dječije medicinske perike traje u prosjeku između 50 i 60 sati, a potroši se oko 500 grama prethodno pripremljene prirodne, hemijski netretirane ljudske kose od šest do osamnaest različitih donatora (ovisno o tipu perike). Boju i dužinu biraju naši korisnici na osnovu svojih fotografija prije gubitka kose.

 

KONTAKT

Projekat „Moja kosa, tvoja kosa“

Koordinator projekta: 033 215 416, coordinator@srcezadjecu.ba

Betanija bb, 71000 Sarajevo

 

Prijatelji projekta: EN Studio, Frizerski Salon Fashion, Obrtnička Komora Kantona Sarajevo i Kamerni Teatar 55

 

Projekat podržava Vlada Švicarske