In memoriam

Naida Demirović

03.03.2008 - 07.05.2009

Naida Demirović

"Znam da sanjaš rimovanja… Krike… I tišinu nijemu.

Ti si bio svugdje u mom svemu,

pile moje… pače moje malo.

Lavče moje."

Đorđe Balašević "Uspavanka za dečaka"