In memoriam

Dženita Halilović

26.10.2000 - 15.07.2018

Dženita Halilović

Bol potiče čovjeka da misli. Misao čini čovjeka mudrim. Mudrost čini život podnošljivim. 

- John Patrick