In memoriam

Adan Grčo

12.06.2018 - 17.08.2021

Adan Grčo

Sva radost ovog svijeta u tvojim je očima.

Danas, sva tuga ovog svijeta u našim je očima.


Bez obzira, čuvamo te u našim dušama, jer šta je život. Samo jedan udah više ili manje. Samo jedan prolazni trenutak. Samo jedan otkucaj više ili manje.

Samo duša je vječna, gdje te vječno čuvamo. One će se susresti jednoga dana da se raduju do beskonačnosti.