Loading...

Saopštenja za javnost

Regionalna konvencija mladih izliječenih od raka u Sarajevu

Udruženje „Srce za djecu oboljelu od raka“ je nevladina organizacija koja postoji i djeluje 20 godina, broji više od 500 članova i postala je sinonim borbe protiv raka u Bosni i Hercegovini. Unutar svog rada imamo definisane programe putem kojih pružamo podršku i pomoć, primarno, djeci oboljeloj od raka na intenzivnom bolničkom liječenju, koja se liječe na Pedijatrijskoj klinici KCUS-a, te  izliječenoj djeci, kao i roditeljima, koji su se suočili sa gubitkom djeteta.

Jedna od naših programskih aktivnosti jeste i podrška i pomoć mladima koji su u djetinjstvu izliječeni od raka, a koje okupljamo pod imenom mladiCe – mreža mladih izliječenih od raka u BiH.

Udruženje okuplja i podržava više od 60 mladih ljudi koji su u djetinstvu bolovali od neke maligne bolesti. Svake godine naši mladi prisustvuju regionalnoj konvenciji koja se održava u jednoj od država ex Jugoslavije. Ove godine Udruženje „Srce za djecu“ je imalo čast da bude domaćin navedene konvencije kao pridruženi partner EU-CAYAS-NET projekta.

Konvencija je otvorena danas i održava se u periodu od 08.08. do 12.08.2023. godine u Sarajevu. Na konvenciji je prisutno 50 mladih ljudi izliječenih od raka iz cijele regije (Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija i Makedonija).

Otvorenju konvencije je prisustvovao premijer Kantona Sarajevo - Nihad Uk. Kao i direktor Udruženja „Srce za djecu“ - Fikret Kubat, a svojim prisustvom su je uveličale članica odbora Childhood Cancer International Europe - Lejla Kamerić i predstavnica projekta EU–CAYAS–NET Arnela Kamerić.

Konvencija će biti ispunjena edukatvnim i društvenim aktivnostima sa fokusom na podizanje svijesti o kasnim posljedicama liječenja, te uspostavljanju sistema praćenja kasnih posljedica.  Sam događaj je sufinansiran od strane Evropske unije u saradnji sa krovnim evropskim udruženjem Childhood Cancer International Europe kroz EU-CAYAS-NET projekat.

Kontakt za medije:

Atifa Buldić – Bešić, PR Udruženja „Srce za djecu“