In memoriam

Sara Okan

06.05.2008 - 26.08.2015

Sara Okan

Najljepši i najmirisniji cvijet ne može parirati tvojoj ljepoti. Ljepota tvoga postojanja ogledala se u svima nama. I nakon što si otišla ti postojiš tu, u našim mislima.