Trenutak...

Događaji

Ja sam tvoja podrška

Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka ove godine obilježava nama najbitniji dan u godini 15. februar – Međunarodni dan djece oboljele i liječene od raka, zajedno sa Childhood Cancer International, kroz trogodišnju kampanju Drvo života.  

Fokus ovogodišnjeg 15. februara stavili smo na važnost podrške cjelokupne društvene zajednice oboljeloj djeci kroz cijeli proces liječenja i nakon njega, od nivoa porodice pa do državnog vrha. Upravo zato smo izabrali da naš slogan bude Ja sam tvoja podrška.

Cilj je prije svega da podignemo svijest o pedijatrijskom raku, ali i da ukažemo na probleme i potrebe djece oboljele od raka i njihovih porodica.

Da ukažemo kako podrška mora biti sveobuhvatna, trebaju se ujediniti svi nivoi društva i treba biti kontinuirana. Djeci oboljeloj od raka je vrlo važna podrška institucija, vlada, lokalnih zajednica, škola i generalno sistema kako bi tok liječenja bio maksimalno olakšan.

Udruženje Srce za djecu od svojih početaka pridaje veliku važnost psihosocijalnoj podršci, jer je ona vrlo važan segment liječenja i van pandemije. Razvili smo jedan značajan program psihosocijalne podrške i pomoći koji je prepoznatljiv u region. Kroz odličnu saradnju sa hematoonkološkim odjeljenjima naši psiholozi su prisutni tamo od trenutka uspostavljanja dijagnoze, ali njihova podrška traje i nakon završetka liječenja. U evropskim zemljama psihosocijalna podrška je standard što kod nas, nažalost, nije slučaj, ali smo mi tu kako bismo pomogli u tom dijelu i vrlo nam je važno da to naš sistem prepozna. Važno je da prepoznamo važnost takvog projekta i da dobijemo podršku za njega, kako finansijsku tako i moralnu. Liječenje djeteta od raka zaista zahtjeva kontinuiranu psihosocijalnu podršku.

Ono što je potreba, a što je isto tako važno jeste da djeca ni u jednom trenutku ne ostanu bez potrebnih lijekova koji su ključni za njihovo izlječenje. Znamo kako je pandemija utjecala na sve slojeve naše države i da će se rezati budžeti. Kao roditelji izražavamo svoju zabrinutost , jer budžet za nabavku citostatika i lijekova za djecu oboljelu od raka ne smije trpjeti negativne promjene. Apelujemo na nadležne da brinemo i dalje o djeci oboljeloj od raka kao što smo i do sada te da njihove potrebe za lijekovima i liječenjem ne smiju biti ugrožene niti u jednom trenutku.

Rak je vodeći uzrok smrti djece i adolescenata širom svijeta i godišnje otprilike kod 400.000 djece u dobi od 0 do 19 godina se dijagnosticira neko od malignih oboljenja. U FBiH godišnje je oko 55-60 novooboljele djece od malignih oboljenja. U visoko razvijenim zemljama izliječi se više od 80% djece s rakom, ali u mnogim zemljama sa niskim i srednjim dohotkom (LMIC) izliječi se samo oko 20%. U FBiH taj procenat se kreće od 60 do 80%.

Najčešća maligna oboljenja kod djece su leukemije, karcinomi mozga, limfomi i solidni tumori, poput neuroblastoma i Wilmsovog tumora.

Dječiji rak se nažalost uglavnom ne može spriječiti ili prevenirati. Poboljšanje ishoda i procenta liječenja malignih oboljenja kod djece zahtijeva ranu i tačnu dijagnozu praćenu efikasnim liječenjem.

Proces liječenja djece oboljele od malignih oboljenja zahtijeva timski pristup u liječenju. Kada se završi bolničko liječenje potrebno je dugotrajno praćenje djeteta sa posebnim praćenjem kasnih posljedica liječenja.

Podrška je ključ koji otvara vrata boljeg svijeta. Svijeta većih mogućnosti, veće stope preživljavanja i lakšeg prolaska kroz proces liječenja.