Trenutak...

Događaji

19. Skupština Udruženja - POZIV

Na osnovu Članova 11. i 12. Statuta Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ i na osnovu Odluke UO o sazivanju i održavanju XIX (devetnaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“, Upravni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XIX (devetnaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa XVIII Redovne skupštine udruženja, održane 19. decembra 2021.god.
  2. Narativni izvještaj za 2022. god.
  3. Finansijski izvještaj za 2021. god.
  4. Plan rada Udruženja za 2023.god.
  5. Razno

Pozivamo sve redovne članove Skupštine Udruženja da prisustvuju devetnaestoj (XIX) Redovnoj Skupštini Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ koja će se održati 18.decembra 2022 (nedjelja), u 12:00, putem platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.033/215 416 i e-mail: info@srcezadjecu.ba

Udruženje  „Srce za djecu oboljelu od raka“