Loading...

Najava događaja

20. Skupština Udruženja - POZIV

Na osnovu Članova 11. i 12. Statuta Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ i na osnovu Odluke UO o sazivanju i održavanju XX (dvadesete) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“, Upravni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XX (dvadesete) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“. Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa XIX Redovne skupštine udruženja, održane 18. decembra 2022.god.,
  2. Narativni izvještaj za 2023. god.,
  3. Finansijski izvještaj za 2022. god.,
  4. Plan rada Udruženja za 2024.god.,
  5. Razno.

 

Pozivamo sve redovne članove Skupštine Udruženja da prisustvuju dvadesetoj (XX) Redovnoj Skupštini Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ koja će se održati 17.decembra 2023 (nedjelja),u 12:00, putem platforme Zoom.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.033/215 416 i e-mail: info@srcezadjecu.ba         

Udruženje  „Srce za djecu oboljelu od raka“