Loading...

Događaji

Poziv na 17. redovnu Skupštinu Udruženja

Na osnovu Članova 11. i 12. Statuta Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ i na osnovu Odluke UO o sazivanju i održavanju XVII (sedamnaesta) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“, Upravni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XVII (sedamnaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

  • Usvajanje zapisnika sa XVI Redovne skupštine udruženja, održane 13. oktobra 2019. godine
  • Izvještaj o radu za 2019/2020. godinu
  • Finansijski izvještaj za 2019. godinu
  • Plan rada Udruženja za 2021. godinu
  • Usvajanje odluka iz domena Skupštine
  • Razno

Pozivamo sve redovne članove Skupštine Udruženja da prisustvuju sedamnaestoj (XVII) Redovnoj Skupštini Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ koja će se održati 13. decembra 2020 (nedjelja), u 12:00, putem platforme Zoom, a na osnovu preporuka nadležnih kriznih štabova FBiH o zabrani okupljanja, a u vezi sa pandemijom korona virusa.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.033/215 416 i e-mail: info@srcezadjecu.ba 

 

Udruženje  „Srce za djecu oboljelu od raka“