Loading...

Događaji

18. Redovna Skupština Udruženja Srce za djecu oboljelu od raka

Na osnovu Članova 11. i 12. Statuta Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ i na osnovu Odluke UO o sazivanju i održavanju XVIII (osamnaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“, Upravni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju XVIII (osamnaeste) Redovne Skupštine Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika sa XVII Redovne skupštine udruženja, održane 13. decembra 2020.god.
  2. Narativni izvještaj za 2020/2021. god.
  3. Finansijski izvještaj za 2020. god.
  4. Plan rada Udruženja za 2022.god.
  5. Usvajanje odluka iz domena Skupštine
  6. Razno

Pozivamo sve redovne članove Skupštine Udruženja da prisustvuju osamnaestoj (XVIII) Redovnoj Skupštini Udruženja „Srce za djecu oboljelu od raka“ koja će se održati 19. decembra 2021 (nedjelja), u 12:00 sati, putem platforme Zoom, a na osnovu preporuka nadležnih kriznih štabova FBiH o zabrani okupljanja, a u vezi sa pandemijom korona virusa.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel.033/215 416 i e-mail: info@srcezadjecu.ba

Udruženje  „Srce za djecu oboljelu od raka“