Mi i medicinska zajednica

MI I MEDICINSKA ZAJEDNICA

Zajedno stvaramo bolje uslove liječenja

 

Dobra i funkcionalna saradnja, sa cjelokupnom medicinskom zajednicom, jedan je od preduslova uspjeha naših aktivnosti. U našim projektima, pedijatrijske klinike i hematoonkološka odjeljenja u Sarajevu i Tuzli, redovno su uključeni u formi partnera ili savjetodavaca,  na taj način osiguravajući put ka ozdravljenju svoj djeci sa malignim oboljenjima. Građenjem čvrstih mostova između medicinske zajednice i Udruženja, osnažujemo i gradimo puteve u bolju budućnost oboljeloj djeci.

Već dugi niz godina, veoma uspješno surađujemo sa Hematoonkološkim odjeljenjem Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, i veliki broj naših projekata realizovan je, upravo, uz njihovu podršku i saradnju. 

U Federaciji Bosne i Hercegovine svake godine dijagnosticira se rak kod oko šezdesetoro (60) djece i procenat izlječenja kreće se oko 80%. Ovakvi rezultati potvrđuju da je tim Hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike KCUS, na čelu sa prof.dr. Edom Hasanbegovićem i prof. dr. Melihom Sakić, referentni centar u FBiH, prepoznatljiv u regiji, sa izuzetnim uspjehom u liječenju djece uzrasta od 0 do 18 godina. Hematoonkološko odjeljenje je izliječilo preko 1000 pacijenata oboljelih od malignih bolesti iz cijele BiH. Prije dvije godine urađena je i autologna transplantacija perifernih matičnih stanica kod šesnaestomjesečnog dječaka oboljelog od Neuroblastoma st. 4, prvi put u regiji.  

Opseg našeg djelovanja proširili smo i na Tuzlanski kanton, gdje smo sa Odjeljenjem za hematologiju i onkologiju Klinike za dječije bolesti Univerzitetsko Kliničkog centra Tuzla ostvarili saradnju kroz projekat psihosocijalne podrške pacijentima, roditeljima i medicinskom osoblju, te projekat izgradnje Roditeljske kuće u Tuzli. Jedan od naših strateških ciljeva za period od 2018. do 2020. godine je i definiranje i razvoj saradnje s osobljem lokalnih Domova zdravlja i bolnica, kao i sa osobljem uposlenim u sektoru pružanja socijalnih usluga, a za potrebe projekta Mobilnog tima.