Volontiranjem

Postanite volonter Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u BiH“ jer time pomažete oboljeloj djeci i njihovim roditeljima. Nečije malo nekome znači puno.

Volontirati možete na slijedeći način:
   • Pomažući pri organizaciji humanitarnih i promotivnih akcija
   • U prikupljanju donacija
   • U aktivnostima kojima će doprinijeti bržem i kvalitetnijem izliječenju djece
   • U obavljanju administrativnih poslova

Preuzmite Aplikaciju za volontiranjem

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas:
    Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“
    Adresa: Himze Polovine 21, 71 000 Sarajevo, BiH
    Telefon: 033/215-416
    E mail: info@srcezadjecu.ba
    Web: www.srcezadjecu.ba
    Facebook Fan page: Srce za djecu koja boluju od raka