Uprava

Skupština je najviši organ Udruženja i čine ga svi članovi Udruženja.
Skupština se održava jednom godišnje.

    Atifa Buldić-Bešić, predsjednica Skupštine

Upravni odbor Udruženja čine roditelji liječene djece sa područja cijele Federacije BiH.
    Zlatan Velagić, predsjednik
    Advija Arslan, potpredsjednica
    Nejla Burilović, član
    Sanela Bostandžija Halilović, član
    Elma Hasanspahić, član
    Zijad Hodžić, član
    Hivzija Kalić, član

Nadzori odbor čine roditelji liječene djece sa područja cijele Federacije BiH.
    Muvedeta Nizić, član
    Amira Buljubašić, član
    Mirela Hamidović , član

Članovi Suda časti su ljekari sa Hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike KCUS u Sarajevu.
    Prof. Dr. Edo Hasanbegović
    Mr. Dr. Senada Mehadžić