„Učinimo ih sretnim“
Psihosocijalna podrška oboljeloj djeci i njihovim roditeljima

Ukratko o projektu:
Projekat je namijenjen djeci oboljeloj od raka i njihovim roditeljima, prvenstveno majkama koje borave uz djecu za vrijeme liječenja. Borba sa rakom je izrazito teška i isrpljujuća kako za dijete tako i za cijelu porodicu. Saopštavanje dijagnoze predstavlja svojevrstan šok i mijenja život cijele porodice. Neizvjesnost, promjena životnih navika, susret sa strašnim bolničkim prizorima, bolovi i strahovi, nerazumijevanje bolesti i ostale popratne pojave predstavljaju veliki izazov koji iziskuje dosta psihičkog napora. Zbog toga je veoma važno pružiti emotivnu i psihosocijalnu podršku djeci i njihovim porodicama. Ovaj projekat podrazumijeva kontinuirano praćenje djeteta od samog početka, svakodnevne razgovore sa djecom i roditeljima, psihološke i art radionice zatim psihološku pripremu i saopštavanje dijagnoze kao i podrška kroz sve faze bolesti sa ciljem pružanja pomoći u obezbjeđivanju adekvatnog prilagođavanja i funkcionisanja u procesu liječenja u bolnici.

Srce za djecu

Aktivnosti za djecu:
• Kontinuirano praćenje dijeteta od prvog dana dolaska u bolnicu
• Psihološka priprema i pomoć kod prilagođavanja na novonastalu situaciju
• Psihološke radionice sa ciljem prevencije i prevazilaženja psiholoških problema
• Svakodnevni razgovori, sastanci, druženja, zabava i gledanje crtića sa djecom
• Pomoć kod školskih zadataka
• Art-radionice koje djeluju stimulativno na psiho-socijalni razvoj mališana.

Aktivnosti za roditelje:
• Savjetovanje sa socijalnim radnikom, izrada socijalne anamneze na osnovu socijalne karte i razgovora
• Razgovori sa psihologom koji imaju za cilj ohrabrivanje majki i olakšano suočavanje sa emotivnim problemima
• Formiranje i realizacija “Grupe podrške” koje imaju za cilje savjetovanje sa majkama koje su prošle kroz liječenje malignih oboljenja kod svoje djece
• Realizacija okupacionih radionica u stanu za majke
• Šoljica kafe s majkama u restoranu Pedijatrijske klinike jednom sedmično

Ciljne grupe:
• Djeca koja se liječe od malignih oboljenja na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu
• Roditelji oboljelog djeteta

Mjesto realizacije projekta:
Pedijatrijska klinika u Sarajevu i stan za smještaj roditelja/pratioca

Trajanje projekta:
Od 01.06.2012. do 01.06.2015.

Donatori:
Kinderpostzegels Nederlands i In fondacija

Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu