Srce tim

Tim Udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH čine:

Lejla Kameric

Lejla Kamerić

predsjednica
info@srcezadjecu.ba
Fikret Kubat

Fikret Kubat

potpredsjednik i projekt menadžer
info@srcezadjecu.ba
Jasna Vatres

Jasna Vatreš

sekretar Udruženja i socijalni radnik
info@srcezadjecu.ba
Aldina Selimagic

Aldina Selimagić

psiholog
info@srcezadjecu.ba