Roditeljska kuća dobila svoj prepoznatljivi izgled

03.03.2015

Krajnji izgled Roditeljske kuće već je vidljiv, roditelji i dječica sa Hematoonkološkog odjeljenja sa prozora mogu da prate kako protiču radovi. Posjetioci Pedijatrijske klinike svakodnevno prilaze radnicima Ar-Monta firme koja izvodi fasaderske radove i pitaju koja je ovo vrsta fasade, kada će Roditeljska kuća biti puštena u rad. Drago nam je da se stvara pozitivna energija i da sve više ljudi se interesuje na koji način mogu da pomognu završetak radova na objeketu Roditeljska kuća.

Trenutno se na prednjoj strani objekta postavlja aluminijska tipska podkonstrukcija i kamena vuna debljine 20 cm.

Za završetak radova na objektu Roditeljska kuća potrebno je prikupiti 500.000 KM.

Ukoliko želite pomoći izgradnju Roditeljske kuće to možete učiniti pozivom na broj telefona 090 292 014 i tako donirati 3 KM, te uplatama na žiro račun 161 00000 388 901 24. Kontakt osoba je Fikret Kubat, projekt menadžer 062/599344

Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu