REHABILITACIONI KAMP VLAŠIĆ 2016
 

Udruženje “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” je  po deveti put organizovalo rehabilitacioni kamp za djecu koja su liječena od malignih oboljenja. U pratnji djece su bili i njihovi roditelji/pratioci. Ovogodišnji kamp se održao u hotelu Pahuljica na planini Vlašić od 18.07. do 22.07.2016. godine gdje je bilo prisutno 65-ro izliječene djece od malignih oboljenja. Tim odgovoran za organizaciju i realizaciju kampa su bili: koordinator kampa, socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, ljekar i medicinska sestra sa Hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike UKCS, te sportski animatori.

Rehabilitacioni kamp je prilika za izliječenu djecu da se druže sa svojim drugarima iz bolnice, ali sada u mnogo ljepšem okruženju, da borave na svježem zraku, stiču i razvijaju nove vještine, jačaju samopouzdanje.

Aktivnosti za djecu:škola jahanja i plivanja, biciklizam, streljaštvo, orijentacija u prirodi, društvene radionice, sportske aktivnosti, šetnja i zabava.

Aktivnosti za roditelje:psihološke radionice i savjetovanje, pedagoške radionice i savjetovanje, sportske aktivnosti, šetnja.

Organizator kampa je Udruženje Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH a glavni donator  kampa je Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine iz sredstava Lutrije BiH.