Rehabilitacioni kamp

Liječenje malignih oboljenja kod djece je dugotrajno, kompleksno i veoma naporno u psihičkom i fizičkom smislu, kako za djecu tako i za njihove porodice. Nakon dugih terapija dječiji organizam je vrlo istrošen i iscrpljen. Osim toga mališani period liječenja provode u socijalnoj izolaciji, daleko od prijatelja i školskog okruženja. Za kvalitetan oporavak djece neophodna je psiho-fizička rehabilitacija. Nakon završetka onkološkog liječenja ljekari savjetuju adekvatnu rehabilitaciju u nekom od primorskih, banjskih ili planinskih rehabilitacionih centara. Imajući to u vidu, Udruženje svake godine realizuje projekat - rehabilitacioni kamp u kojem učestvuju izlječeni mališani, po jedan roditelj, ljekar, medicinska sestra, psiholog, pedagog i animatori.

Udruženje je do sada uspješno organizovalo i održalo 10 rehabilitacionih kampova.

Ciljevi rehabilitacije:

   • Jačanje imuniteta, opšte otpornosti i fizičke kondicije kod djece
   • Osnaživanje psihološke stabilnosti djece
   • Jačanje samopoštovanja, samopouzdanja, uklapanje u grupu vršnjaka
   • Prevazilaženje prošlih stresnih i traumatskih iskustava a koji su u vezi sa liječenjem
   • Podsticanje pozitivnosti i optimizma kod djece
   • Socijalno osnaživanje djece (povoljni utjecaji vršnjačke grupe, osnaživanje za kasniju resocijalizaciju i vraćanje u matičnu socijalnu sredinu)
   • Opuštanje, zabavljanje, podsticanje kreativnog izražavanja i pozitivnosti.