Rehabilitacija djece oboljele i liječene od malignih oboljenja

Ukratko o projektu:
Liječenje malignih oboljenja kod djece je dugotrajno, kompleksno i veoma naporno u psihičkom i fizičkom smislu, kako za djecu tako i za njihove porodice. Nakon dugih terapija dječiji organizam je vrlo istrošen i iscrpljen. Osim toga mališani period liječenja provode u socijalnoj izolaciji, daleko od prijatelja i školskog okruženja. Za kvalitetan oporavak djece neophodna je psiho-fizička rehabilitacija. Nakon završetka onkološkog liječenja ljekari savjetuju adekvatnu rehabilitaciju u nekom od primorskih, banjskih ili planinskih rehabilitacionih centara. Imajući to u vidu, Udruženje svake godine realizuje projekat - rehabilitacioni kamp u kojem učestvuju izlječeni mališani, po jedan roditelj, ljekar, medicinska sestra, psiholog i animatori.

Do sada je Udruženje uspješno organizovalo 10 rehabilitacionih kampova.

Ciljevi rehabilitacije:
• Jačanje imuniteta, opšte otpornosti i fizičke kondicije kod djece
• Osnaživanje psihološke stabilnosti djece
• Jačanje samopoštovanja, samopouzdanja, uklapanje u grupu vršnjaka
• Prevazilaženje prošlih stresnih i traumatskih iskustava a koji su u vezi sa liječenjem
• Podsticanje pozitivnosti i optimizma kod djece
• Socijalno osnaživanje djece (povoljni utjecaji vršnjačke grupe, osnaživanje za kasniju resocijalizaciju i vraćanje u matičnu socijalnu sredinu)
• Opuštanje, zabavljanje, podsticanje kreativnog izražavanja i pozitivnosti

Aktivnosti kampa:
• jutarnja fiskultura
• radionice za djecu, edukativne, savetodavne, kreativne, kvizovi
• jahanje, plivanje, orijentiring, izviđački izlet, biciklizam, šetnje, tenis
• fizikalne terapije
• teretana
• zabava, piđama party, kinđurijada, talent show
• stručno savjetovanje
• psihološke radionice
• druženja sa javnim ličnostima

 

 

Ciljne grupe:
• Djeca koja su izliječena od malignih obioljenja na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu • Porodica oboljelog djeteta

 

 

Mjesto realizacije projekta:
Planina Vlašić

Trajanje projekta:
od 28. jula do 02 augusta 2014.

Implementator:
Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“

Donatori:
• Federalno ministarstvo zdravstva Federacije BiH
• Građani BiH

Udruženje je do sad organizovalo i realiziralo pet rehabilitacionih kampova:
• Rehabilitacija Vlašić 2013
• Rehabilitacija Vlašić 2012.
• Rehabilitacija Igman 2011.
• Rehabilitacija Vlašić 2010.
• Rehabilitacija Neum 2009.