PUBLIKACIJE

   
  MALIGNE BOLESTI DJEČIJE DOBI (preuzmite dokument)
  ŽIVOT SA DJETETOM KOJE IMA RAK (preuzmite dokument)
  PRIRUČNIK ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD LEUKEMIJA (preuzmite dokument)