Psihosocijalna podrška za vrijeme liječenja

Na Hematoonkološkom odjeljenju na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu u toku je realizacija projekta „Psihosocijalana podrška i pomoć djeci oboljeloj od malignih oboljenja i njihovim porodicama“. Ovaj projekat čine razlišite aktivnosti...
» Više detalja...

Rehabilitacija nakon liječenja

Liječenje malignih oboljenja kod djece je dugotrajno, kompleksno i veoma naporno u psihičkom i fizičkom smislu, kako za djecu tako i za njihove porodice. Nakon dugih terapija dječiji organizam...
» Više detalja...

Značaj psihosocijalne podrške za oboljelu djecu i roditelje

Stručna psihološka pomoć predstavlja neophodnu podršku djeci oboljeloj od malignih oboljenja i njihovim roditeljima. Osnovni cilj psihološke intervencije je preveniranje i prevazilaženje psiholoških problema...
» Više detalja...

 

 

Za pružanje psihološke podrške i savjetovanje možete se obratiti psihologu Udruženja
Dipl. psiholog Aldina Selimagić
Telefon: 033 215 416 / mail: psiholog@srcezadjecu.ba