Trenutni projekti:

    • Roditeljska kuća
    • Projekat AMRA
    • Pomozimo da pobijede rak
    • Učinimo ih sretnim
    • Rehabilitacioni kamp za izliječenu djecu
    • Britsh council

Realizovani projekti:

    • Linija života
    • Rak nije bauk
    • Veliko srce daruje malom srcu
    • Mreža omladinaca
    • Pomozimo da pobijede rak
    • Biznis i Humanost