Trenutni projekti:​


   • Donatorska noć "Osmijeh svaki dan" 

   • Roditeljska kuća
   • Rehabilitacioni kamp za izliječenu djecu
   • Psihosocijalna podrška
   • Moja kosa tvoja kosa
   • Fond za socijalnu pomoć

   • Fond za medicinsku opremu i lijekove

   • Fond za stipendiranje MladiCa - mladih izliječenih od raka

Realizovani projekti:

 

    • Projekat AMRA
    • Pomozimo da pobijede rak
    • Učinimo ih sretnim

    • Linija života
    • Rak nije bauk
    • Veliko srce daruje malom srcu
    • Mreža omladinaca
    • Pomozimo da pobijede rak
    • Biznis i Humanost

    •British council