PROJEKAT „MOJA KOSA TVOJA KOSA“ 

Otvaranje radionice za izradu medicinskih perika i početak obuke za vlasuljare

Dana 30.11.2017.godine, u prostorijama Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ na Breci – ulica Himze Polovine 21, upriličeno otvaranje radionice za obuku vlasuljara i izradu medicinskih perika u sklopu projekta Moja kosa tvoja kosa koji podržava Vlada Švicarske. Otvaranju radionice prisustvovali su predstavnici Švicarske ambasade u Bosni i Hercegovini, predstvanici javnog i kulturnog života, predstavnici struke i privrednog sektora, te donatori i prijatelji Udruženja. 

Prvi segment projekta ima za cilj poboljšanje emocionalnog i psihičkog zdravlja hematoonkoloških pacijenata, reintegraciju ranjivih skupina u porodicu, školu i širu zajednicu obezbjeđivanjem medicinskih perika, revitalizaciju vlasuljarskog zanata te kreiranje novih profesionalnih prilika za obučene vlasuljare. Perike iz radionice Udruženja dostupne su, potpuno besplatno, svakom djetetu koje ima privremeni ili trajni gubitak kose kako bi vratilo samopouzdanje i uspješno se uklopilo u svoju matičnu sredinu. 

„Psihosocijalna pomoć jedan je od glavnih stubova Udruženja a projekat Moja kosa tvoja kosa je vrlo bitan segment podrške mentalnom zdravlju djece i omladine koja se liječe, kako od malignih oboljenja, tako i bilo kojih drugih stanja koja uzrokuju gubitak kose“, istakao je Fikret Kubat, potpredsjenik i projekt menadžer Udruženja.

„Jedan uobičajeni neželjeni efekat tretmana karcinoma je gubitak kose. Kada je dijete bolesno, to je strašno teško za sve, a posebno kada je dijagnoza rak. Znamo da kosa nije sve, ali u tako teškom stanju pružanje besplatnih perika za djecu oboljelu od raka znači puno za njih i njihove porodice" izjavila je Barbara Dätwyler Scheuer, direktorica za saradnju pri ambasadi Švicarske. 

„Ovaj projekat je meni puno pomogao. Mnogi smatraju kako je kosa nebitna, kako je najvažnije zdravlje, jer kosa će narasti, ali kosa mnogo znači kada ste u društvu. Bez kose se osjećate drugačije, a to niko od nas ne želi“, rekla je Amina Perenda, djevojka koja se trenutno liječi od Ewingovog sarkoma i korisnik perike.

Drugi segment projekta ima za cilj uspostavljanje vlasuljarske radionice i obuku za certificiranog vlasuljara, s ciljem edukacije sljedeće generacije vlasuljara i revitalizacije vlasuljarskog zanata u Bosni i Hercegovini koji je na izdisaju. Danas je taj segment uspješno započet sa otvaranjem radionice. Praktični dio izrade jedne perike demonstrirala je Jasmina Hadžić Ajanović, glavni majstor-vlasuljar Kamernog Teatra 55 koja će i voditi desetomjesečnu obuku. Proces izbora kandidata po javnom pozivu uspješno je završen u proteklom periodu i obuka je službeno započela 01.12.2017. Odabrano je 15 polaznika koji će tokom desetomjesečne obuke sticati vlasuljarske vještine i, na kraju kroz završni rad, steći zvanje certificiranog vlasuljara. Prostor radionice i specijalizirana oprema prilagođeni su procesu pripreme i izrade perika od prirodne, ljudske kose. 

„Pokretanjem ove radionice i obuke željeli smo sačuvati vlasuljarstvo kao zanat i stvoriti nove vrijednosti, kako za Udruženje tako i za širu zajednicu“, poruka je iz Udruženja.

Javnost u Bosni i Hercegovini, a i šire u regionu, upoznata je sa kampanjama doniranja kose za ovaj projekat i za potrebe izrade dječijih perika i obuke novih vlasuljara. U narednom periodu biće organizovane kampanje u svim većim gradovima u BiH.

„Za sve one koji žele kosu donirati i mimo organizovanih kampanja, bitno je napomenuti da kosa mora biti čista, suha, hemijski netretirana i nefarbana, te minimalno 30 cm dužine za potrebe dječijih perika. Za obuku za vlasuljare primamo i kraću kosu koja može biti farbana“, naglasila je Nermina Ćuzović, koordinator projekta Moja kosa tvoja kosa.