Projekat „AMRA“

O međunarodnoj zdravstvenoj suradnji u korist djece iz Bosne i Hercegovine za transplantaciju matičnih hematopoetskih ćelija (HSCT)

Ukratko o projektu:
Projekat „AMRA“ odnosi se na međunarodnu zdravstvenu suradnju u korist djece iz Bosne i Hercegovine za transplantaciju matičnih hematopoetskih ćelija (HSCT)

Projekat treba da podrži:
A) Zdravstvenu saradnju između onkoloških odjeljenja pedijatrijskih klinika u Sarajevu i Tuzli i Odjeljenja Oncologia ed Ematologia Pediatrica “Lalla Seràgnoli”, UO Pediatria/Pession, Dipartimento Salute della Donna, del Bambino e dell’Adolescente dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, u području transplantacije staminalnih hematopoetskih ćelija u korist bosanskih pacijenata pedijatrijske dobi oboljelih od onkoloških, hematoloških i onkohematoloških patologija, a koji ne mogu biti tretirani u ovim dvijema navedenim klinikama;

B) Kontinuiranu naučno-kulturnu razmjenu u oblastima onkologije, hematologije, onkohematologije i transplantacije staminalnih hematopoetskih ćelija između bosanskih i italijanskih ljekara, sa periodima boravka od maksimalno mjesec dana na Odjeljenju Oncologia ed Ematologia Pediatrica “Lalla Seràgnoli”, UO Pediatria/Pession, del Policlinico Sant'Orsola-Malpighi.

U proteklom projektnom periodu 5 pacijenata je završilo transplantaciju matičnih čelija i vratilo se kući.

Ciljne grupe:
• Djeca koja se liječe od malignih oboljenja na Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu a kojima je potrebna uraditi transplantaciju koštane srži
• Roditelji oboljelog djeteta

Mjesto realizacije projekta:
Pedijatrijska klinika u Sarajevu i klinika u Bologni

Trajanje projekta:
Od 01.06.2012. do 01.06.2015.

Donatori:
Zahvaljujemo se našim prijateljima iz Udruženja A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS i CROCE VEREDE Meldola-Predappio te svim institucijama i narodu Italije koji već dugi niz godina pomažu i pružaju podporu u liječenju bolesne djece u Italiji i BiH.