Pridružite se i budite dio Srca/nas

Srce za djecu pokušava da na različite načine pomogne djeci, roditeljima i porodicama koja su pogođena ovom ružnom bolešću. Da bismo što uspješnije širili naše ideje i dragocjena iskustva i gradili bolju budućnost za našu djecu, svaka podrška i pomoć su nam dobrodošli.

Šta dobijate pristupanjem Udruženju Srce za djecu?
   • Priliku da razmjenite iskustva, mišljenja pa i probleme sa drugim roditeljima!
   • Priliku da se družite i da upoznajete divne ljude sa sličnim idejama i razmišljanjima!
   • Priliku da se osjećate korisno!

Na koji način možete postati dio nas? Potrebno je da:
   • Popunite pristupnicu online ili u prostorijama Udruženja
   • Uplatite iznos od 25 KM na broj računa 161 000 00 388 900 27 za članarinu na godišnjem nivou i jedan primjerak uplatnice:
       - pošaljete na adresu Udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“, ul. Himze Polovine 21, 71000 Sarajevo
       - pošaljete faxom na 033/215-416
       - skenirate i pošaljete na info@srcezadjecu.ba
   • Popunite pristupnicu i uplatite članarinu na licu mjesta u prostorijama Udruženja