Lijepa vijest je da smo sklopili ugovor o saradnji sa udruženjem „Cosmohelp“ iz Italije. Udruženje „Cosmohelp“ ima za cilj da pruži pomoć i podršku djeci koja se liječe od teških oboljenja a koja se ne mogu tretirati u njihovim zemljama. Uglavnom su to zemlje koje nisu članice EU.  

Za početak saradnje sa „Cosmohelpom“ možemo zahvaliti našim članovima i prijateljima Nenadu i Dunji Vitlacil, koji žive u Italiji. Nenad i Dunja su već pružali podršku našim mališanima koji su bili na transplantaciji u Italiji.

Jučer smo ugostili prijatelje iz udruženja „Cosmohelp“. Ekipu su predstavljali predsjednik udruženja, koji je inače ljekar onkolog, dr. Giovanni Rosti, podpredsjednica Emanuela Casadio, član udruženja Patrizia Domenicali te sekretar udruženja Alice Giujusa Ravo. Zajedno sa našom predsjednicom Lejlom Kamerić i sekretarom Jasnom Vatreš, ova ekipa je posjetila Hematoonkološko odjeljenje, gdje su se sastali sa ljekarskim osobljem odjela. Razgovarali su o načinima pomoći, oblicima buduće suradnje te o ugovoru o izmještanju djece. Nakon posjete odjeljenju, ekipa je posjetila i gradilište Roditeljske kuće.

Ugovor o suradnji između udruženja „Cosmohelp“ i udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ odnosi se na izmještanje i operaciju kod djece koja se liječe od osteosarkoma. Prema ugovoru, za dvoje djece oboljele od pomenute bolesti, bit će obezbijeđena operacija i troškovi smještaja i prevoza. Broj pacijenata za svaku godinu će ovisiti o dostupnim ekonomskim sredstvima Humanitarnog programa Pokrajine Emilia-Romagna i o dostupnosti prostora u stanu udruženja „Cosmohelp“.

Svi smo upoznati sa tim da prema Pravilniku o izmještanju djece na liječenje izvan naše zemlje ukoliko se liječenje ne može obaviti u BiH, postoji diskriminacija prema određenim dijagnozama. Djeca koja boluju od osteosarkoma ili tumora kostiju, nisu obuhvaćena ovim pravilnikom i operacije su obavljane o trošku roditelja. Znamo da su ove operacije jako skupe. Zbog toga se naše udruženje fokusiralo na to da se Pravilnik izmijeni i da se u njega uvrste i djeca koja boluju od pomenutog oboljenja. U međuvremenu, tražili smo načine da se lakše premosti taj period. Tako je i došlo do suradnje sa udruženjem „Cosmohelp“.

Mi iz udruženja „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ se iskreno nadamo da će se ubrzo ispuniti data nam obećanja o izmjenama Pravilnika o izmještanju i da neće postojati diskriminacija prema bilo kojem oboljenju. Naše aktivnosti i nastojanja su usmjerena u tom pravcu.

Beskrajno smo zahvalni udruženju „Cosmohelp“ i Pokrajini Emilia-Romagna na ovoj humanitarnoj misiji.