Pedijatrijski

tiče se djece

Prognoza

očekivani ishod neke bolesti i njezina liječenja

Proteza

umjetni nadomjestak dijela tijela koji nedostaje, primjerice, neke kosti

Pulmonalan

tiče se pluća

Periferni nervni sistem

pod ovim sustavom podrazumijevamo sve živce koji izlaze iz srednjeg nervnog sistema i dolaze do svih dijelova organizma.

Palijativno

olakšavanje (npr. palijativna operacija, operacija kojom se otklanjaju određeni simptomi bez izliječenja osnovne bolesti)

Palpatorno

nešto se može napipati (opipljiv)

Parenteralna ishrana

ishrana direktno u krvotok tj. Izbjegavanje probavnog trakta (kap po kap)

Patologija

nauka o bolestima

Peroralno

na usta

Petechie

sitna podkožna krvarenja ( iz malih krvnih sudova)

Plazma

tečni dio krvi, koji sadrži različite proteine i soli koje su važni za normalnu funkciju krvi

Pneumonija

upala pluća

Primarni tumor

prvi tumor, suprotno od metastaza

Prognoza

izgled toka bolesti

Profilaksa

sprečavanje nastanka bolesti

PET scan

pozitronsko emitronska tomografija. Dijagnostička metoda koja prikazuje metaboličku aktivnost tkiva i omogućuje razlikovanje zloćudnih od dobroćudnih tvorbi. U onkologiji se koristi pri dijagnostici niza tumora

PET/CT

uređaj koji u sebi objedinjuje PET i CT uređaj