Nausea

mučnina

Neuro

tiče se živaca ili živčanog sustava

Neutropeničan

ima smanjen broj neutrofila

Neutrofili (granulociti)

bijele krvne stanice koje suzbijaju infekciju

Neutrofilija

Povišen broj neutrofila

Neutropenija

snižen broja neutrofila. Osoba s neutropenijom je posebno sklona infekcijama

Nekroza

smrt ćelije, odumiranje tkiva

Neoplazma

nova tvorevina, općenito se koristi kao izraz za novonastale izrasline i tumore

Neoadjuvantna terapija

terapija (kemoterapija, zračenje, hormonska terapija i sl.) koja se primjenjuje prije operacije, najčešće sa ciljem da se smanji tumorska masa.

Nausea Onkologija

grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem tumora