Limfa

gotovo posve bezbojna tekućina, sastavni dio tjelesne obrane protiv infekcije. Struji limfnim žilama i utječe u krvotok

Limfociti

bijele krvne stanice koje se stvaraju u limfnim žlijezdama i sudjeluju u obrani organizma od infekcija

Limfom

zloćudni tumor limfnih čvorova

Leukociti

bijela krvna zrnca

Lipo

masnoća/npr. lipom – tumor masnog tkica

Likvor

tekućina koja obavija mozak i kičmenu moždinu

Lumbalna punkcija

uzimanje likvora za analizu ćelija

Limphagiographia

rendgensko ispitivanje limfnog sistema

Limfne žlijezde

su rasprostranjene u limfnim sudovima i služe kao filter za bakterije i ćelije raka koje bi se mogle naći u limfnom sistemu.

Limfni sistem

organski sistem sačinjen od sistema sudova kojima protiče limfna tekućina i limfnih organa kao što su limfne žlijezde, slezena i timus koji sadrži ćelije za odbranu od infekcija.

Limfopenija

naziv za smanjen broj limfocita

Leukopenija

naziv za smanjen broj leukocita