Fibro

sačinjen od tkiva (npr. fibrom: izraslina od tkiva)

Faringitis

upala ždrijela koju najčešće uzrokuju bakterije ili virusi