Disfunkcija

poremećen prirodan rad nekog sistema ili organa

Dijareja

isto što i proljev. Jedna od mogućih nuspojava kemoterapije

Disfagija

otežano gutanje. Često je praćeno i bolom pri prolazu hrane jednjakom

Displazija

pogrešno stvaranje pogrešan razvoj

Dispnea

disajne smetnje, otežano disanje