Centralni venski kateter

potkožni priključak ili posudica, hiruški ugrađena pod kožu, putem koje se može vaditi krv i primjenjivati kemoterapija

Citostatici

tvari koje koče rast ćelija i koriste se u liječenju raznih vrsta malignih oboljenja

CT

kompjuterizirana tomografija. Dijagnostička metoda koja slojevitim snimanje omogućuje prikaz određenog sloja bolesnikova tijela pomoću rendgenskih zraka. Često se koristi u dijagnostici malignih oboljenja

CNS

centralni nervni sistem = mozak i kičmena moždina

Citologija

nauka o ćelijama

Citotoksično

oštečuje ćelije

Cerebrospinalna tekućina

tekućina koja se stvara u mozgu te okružuje mozak i kičmenu moždinu

Cito

tiče se stanica