Peta sedmica radova na gradilištu...

U 5. sedmici radnici firme Džena su vrijedno pripremali stepenište i vršili pripremu za ploču iznad przemlja.
Firma Cemex je u ovo namjene donirala 15 m3 , ukupne vrijednosti cca 1.800,00 KM (sa PDV).

Hvala donatorima i pozivamo druge kompanije da se pridruže ovoj humanoj akciji.
„Ko spasi jedan život kao da je spasio cijeli svijet“

Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu Srce za djecu