Partneri Udruženja

Udruženje partnerskom saradnjom sa domaćim, regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama nastoji omogućiti kvalitetnije i brže liječenje oboljele djece.

Pedijatrijska klinika KCUS-a u Sarajevo
Udruženje svoje aktivnosti realizuje na Hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike KCUS.
www.pedijatrija-sa.ba

Een Häerz fir kriibskrank Kanner asbl
Een Häerz fir kriibskrank Kanner asbl je istoimena Asocijacija blizanac „Srce za djecu“ iz Luksemburga U proteklih 10 godina dva Udruženja su realizovala mnoštvo zajdničkih aktivnosti i projekata.
www.kriibskrankkanner.lu

Udruženje PIPOL Tuzla
Udruženje sarađuje sa Kantonalnim Udruženjem Pipol kako bih se oboljeloj i liječenoj djeci omogućili što bolji uslovi liječenja i rehabilitacije.
www.pipol.ba

A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS
A.G.E.O.P. RICERCA ONLUS sa sjedištem u Bolonji, Via Massarenti 11, Italia, angažirana od 1982. godine u borbi protiv tumora i leukemija u dječijem dobu.Partnerski smo sarađivali na projektu AMRA na besplatnom izmještanju djece na transplantaciju u Italiji.
www.ageop.org

CROCE VERDE MELDOLA - PREDAPPIO
CROCE VERDE MELDOLA - PREDAPPIO “Comitato di Solidarietà” sa sjedištem u Meldola (Forlì) Piazza Felice Orsini 12, već od 1996. angažirana u aktivnostima Međunarodne Humanitarne Pomoći i Civilnoj Zaštiti, obavlja svoju ulogu u Italiji, a posebno na Balkanu i u zemljama Istočne Evrope. Partnerski sarađujemo na projektu AMRA besplatno izmještanje djece na transplantaciju u Italiji.
www.croceverde.org

Crveni križ/krst Federacije BiH
Crveni križ/krst Federacije BiH zajedno sa nama i našim prijateljima iz Italije implementira projekat AMRA izmještanje djece na liječenje u Italiji.
www.ckfbih.ba