O nama

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ osnovano je u aprilu 2003. god. na osnovu incijative roditelja i prijatelja djece koja su se tada liječila od malignih oboljenja na Pedijatrijskoj klinici KCUS u Sarajevu. Udruženje je član ICCCPO (Internacionalna konfederacija udruženja roditelja djece oboljele od raka).

Udruženje broji preko 400 članova i finansira se isključivo donacijama humanista kao i brojnim projektima i aktivnostima koje realizuje.

Misija i Vizija

Naša misija i cilj je da omogućimo aktivnu, trajnu i cjelovitu podršku djeci oboljeloj od raka i njihovim najbližima.  

Naša vizija je da svako dijete u Bosni i Hercegovini ima ravnopravno odrastanje.

Misija i vizija ogleda se u našim programskim ciljevima:

   • Pomoć u organiziranju liječenja i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti;
   • Posticanje i organizacija dobrovoljnih akcija, kulturnih i zabavnih manifestacija radi prikupljanja finansijskih sredstava za pomoć u liječenju i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti;
   • Pomoć i posticanje naučno-istraživačkog rada u borbi protiv malignih bolesti;
   • Održavanje sastanaka kojima prisustvuju članovi liječničkog tima uz članove Udruženja;
   • Pravodobno informiranje i edukacija javnosti;
   • Saradnja sa udruženjima i asocijacijama sličnog programskog opredjeljenja iz zemlje i inostranstva;