O nama

Udruženje „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ osnovano je u aprilu 2003. god. na osnovu incijative roditelja i prijatelja djece koja su se tada liječila od malignih oboljenja na Pedijatrijskoj klinici KCUS u Sarajevu. Udruženje je član ICCCPO (Internacionalna konfederacija udruženja roditelja djece oboljele od raka).

Udruženje broji preko 400 članova i finansira se isključivo donacijama humanista kao i brojnim projektima i aktivnostima koje realizuje.

Misija i Vizija

Udruženje je osnovano s ciljem pronalaženja najboljih načina i mogućnosti u liječenju djece oboljele od malignih bolesti, stručne i materijalne pomoći obiteljima-porodicama oboljele djece od malignih bolesti na ovim prostorima koja u konačnici treba potpomoći kreiranju shvatanja o potrebi pomoći ugroženoj djeci u najkraćem mogućem roku.

Misija i vizija ogleda se u našim programskim ciljevima:

   • Pomoć u organiziranju liječenja i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti;
   • Posticanje i organizacija dobrovoljnih akcija, kulturnih i zabavnih manifestacija radi prikupljanja finansijskih sredstava za pomoć u liječenju i rehabilitaciji djece oboljele od malignih bolesti;
   • Pomoć i posticanje naučno-istraživačkog rada u borbi protiv malignih bolesti;
   • Održavanje sastanaka kojima prisustvuju članovi liječničkog tima uz članove Udruženja;
   • Pravodobno informiranje i edukacija javnosti;
   • Saradnja sa udruženjima i asocijacijama sličnog programskog opredjeljenja iz zemlje i inostranstva;