O liječenju

Liječenje djeteta sa malignom bolešću je dugotrajno i komplikovano
Liječenje se provodi u visoko specijaliziranim ustanovama i zahtjeva posebno educirane doktore, sestre i stručnjake drugih profila. Liječenje malignoma dječije dobi sprovodi se najčešće kombinacijom citostatika, radio terapije i/ili hirurške terapije.

Liječenje djece se provodi na hematoonkološkom odjeljenju Pedijatrijske klinike UKCS, Patriotske lige 81 Sarajevo, 033 566 534.

POPRATNI TEKSTOVI
    • Terapija
    • Kemoterapija
    • Transplatacija
    • Zračenje radioterapija
    • Klinička slika i dijagnostika
    • Faktori rizika u nastanku malignih bolesti
    • Evropski standardi u pedijatrijskoj onkologiji

Srce za djecu

 

 

Koji su rani simptomi raka?
Na ovo pitanje teško je odgovoriti jer postoje razne vrste raka. Također, neki od njih gotovo da i nemaju znakove po kojima ih možemo prepoznati. Što se tiče vanjskih znakova, rast tumora može se relativno brzo vidjeti, i potrebno je odmah otići na pregled. Unutrašnji tumori dolaze s nizom simptoma, a neki od njih su umor, iscrpljenost i lokalizirana bol. Neobjašnjiva promjena tjelesnih funkcija također može biti zvono za uzbunu. Iako se možda radi o lažnom znaku, radije odite na pregled, kako biste bili mirni.