Trenutak...

Vijesti

Postanite prijatelj djece...

Mi smo se obavezali da ćemo biti njihov oslonac, njihova podrška i da ćemo štititi njihove snove na putu ka najvećoj pobjedi. I vi možete biti njihov oslonac u toj borbi. I vi možete postati prijatelj djece...

Hvala BH Telecomu na njihovoj velikoj podršci bez koje ne bismo uspjeli. Ovo pismo imate priliku vidjeti uz račune BH Telecoma i na taj način podržati naše hrabre mališane.

...podržavajući borbu za život jednog djeteta, podržavate potencijal da to dijete odraste...