Naše priče

Roditeljska kuća je naš drugi dom - PORODICA BEŠIĆ

  • 02.02.2018.

Nakon saopštenja dijagnoze, život koji ste do tada živjeli gubi svoje obrise i pretvara se u brigu i strah. Za porodicu Bešić iz Srebrenika, brige i strahovi su sada prošlost. Oni su veoma hrabro i stoički prošli liječenje svoje kćerke Nadje (4), koja se herojski iznijela s akutnom limfoblastnom leukemijom, niti jednog dana ne gubeći nadu i osmijeh s lica