h1>Korisni linkovi

PIPOL Tuzla    www.pipol.com.ba
NURDOR Beograd    www.nurdor.org.rs
KRIJESNICA Zagreb    www.krijesnica.hr
SANUS Split    www.sanus.hr
ICCCPO Nerherlands    www.icccpo.org
SIOP Geneva    www.siop.nl
AGEOP Bologna    www.ageop.org
SIOP Europe    www.siope.eu

Zakoni

Zakon o zdravstvenoj zaštiti    »više informacija
Zakon o osnovama socijalne zaštiti    »više informacija
Porodični zakon Federacije Bosne i Hercegovine    »više informacija
Porodični zakon Brčko Distrikta BiH    »više informacija
Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima    »više informacija
Zakon o sistemu poboljšanja kvalitete, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu   »više informacija
Zakon o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja    »više informacija
Evropka konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda    »više informacija
Stručna publikacija: Da li ste upoznati sa Vasim pravima    »više informacija