Izvještaji sa gradilišta

Projekat Roditeljska kuća gratis je projektovao arhihitektonski biro Normal arhitektura sa saradnicima iz firmi EUROENGINEER i PolyPlan BH.
- Izvođač radova je firma Džena d.o.o. Gradačac.
- Rok za završetak radova je 150 kalendarskih dana.
- Svake sedmice donosimo nove detalje sa gradilišta.

Nakon završenih pripremnih radova u prvoj sedmici završena je kontra ploča.